Taki status oznacza że plików nie ma na serwerze źródłowym